Beställning inom Sverige

330 SEK inklusive moms och frakt

130 SEK inklusive moms och frakt

Beställ med mail (Gäller inom Sverige). Ange produkt och antal samt leveransadress. Faktura bifogas.

 
 
Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter
 
 
 

Behandling av personuppgifter

Inovax håller ett register över kunder som har registrerat sig eller köpt något hos Inovax. Registret innehåller personuppgifter som namn,

postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalningsuppgifter.


Uppgifterna används av Inovax för fakturering, information och leverans av produkter.


Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.


Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.  Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kundrelation och ett år därefter.


Paypal och Stripe ansvarar för de personuppgifter som registreras via respektive betalningssystem.